Grundläggande föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning

För dig som möter människor med en intellektuell funktionsnedsättning.
En grundläggande introduktion.

Inspirationsfilmer för Fritidsnätet

Fritidsnätet är ett samarbete mellan

Filmer